Ruční karusely pro potisk trik


Karusel Texprint

Stroj je robustní stabilní konstrukce, opatřen nástřikem práškovou barvou. Je možno používat více velikostí rámů, i pozici síta vzhledem k variabilnímu upínacímu mechanizmu na upínání sítotiskových rámů.
Ustálení tiskové hlavy při tisku je řešeno pomocí dvou ložisek tzv. „vidlička” Soutiskové posuny šablony jsou řešeny pomocí mikro regulace pro přesné nastavení soutisku. Regulaci posunu síta lze provádět jak v ose X tak i v ose Y. Aretace soutisku se provádí pomocí rychloupínacího systému. Jednoduchým způsobem se provádí i nastavení odtrhu síta od palety.
Manuální karusel Texprint je ideálním řešením pro potisk textilu, jak pro začínající, tak i pro profesionální sítotiskaře.

Hlavní vlastnosti karuselu Texprint:

Aretační zajištění pomocí ručních svěrek (bez potřeby používat klíče)

Plynulá a přesná mikro regulace soutisku

Rychlý systém výměny tiskových palet

Tiskové palety zhotoveny z hliníkové desky potažené gumou (vulkanizováním)

Standardní velikost palet 40 x 55 cm

Použití rámu pro tisk do 66 cm šířky

Jednobodové nastavení odtrhu síta na každé rameno síta

Nastavení síly pružiny pro pohyb ramena síta
V dolní části tiskového ramena, je mezi pružinami otočný šroub pomocí kterého se reguluje síla pružin. Zejména je to potřebné, jeli na sítech různé váhové množství barev. Tímto nastavení lze zajistit jakou sílou budeme spouštět tiskové ramena na tiskovou paletu.
Stroj je sestaven tak, aby v pozici tisku nebyla možná vůle pohybu tiskové hlavy.
Pro přesné nastavení soutisku se používá nastavení pomocí mikro regulace. Po povolení aretace mikro regulace, můžeme pomocí pravého otočného šroubu posunovat síto dopravé i do levé strany. Pomocí dvou zadních otočných šroubů můžeme posunovat sítem dopředu a do zadu. Po nastavení soutisku musíme zaaretovat soutisk pomocí aretačních šroubů.

Opce:

Pneumatické upnutí sítotiskového rámu (potřeba kompresor)

Dětské, rukávové a jiné dodatkové tiskové palety

Uchycení rámu vzadu